humanizm wschód zachód

Tom Humanizm między Wschodem a Zachodem stanowi rezultat seminariów prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale "Artes Liberales". [...] Tom podzielony został symetrycznie na dwie dopełniające się części. Wśród artykułów części pierwszej pt. Humanizm między kulturami znajdujemy teksty podejmujące zagadnienia wzorców, wpływów, zależności, dialogu, analogii dających się zaobserwować w literaturze greckiej, włoskiej, rosyjskiej, francuskiej i polskiej. Artykuły części drugiej pt. Rzeczpospolita na skrzyżowaniu szlaków kulturowych przedstawiają dzieła [...]: Jana Zamoyskiego [...], Sebastiana Fabiana Klonowica [...], Juliusza Słowackiego [...] i Brunona Schulza. Część tę dopełnia [...] tekst pokazujący historię, rozwój i wpływ wiedzy anatomicznej na poezję XVII wieku. [...] Obydwie części spaja tytułowe pojęcie humanizmu, które, choć na różne sposoby definiowane przez autorów, jednak zawsze ma w sobie zwrot ku człowiekowi umieszczonemu w centrum zainteresowania danej kultury. Bogactwo znaczeń tego terminu inspiruje autorów tomu, stając się kluczem do rozumienia różnorodnych zjawisk kultury.

Z recencji dr hab. Estery Lasocińskiej (IBL PAN)

 

...teksty tomu wyrosły [...] z potrzeby pielęgnowania umiejętności odnawiania znaczeń niesionych przez literaturę, i w konsekwencji - z dążności do uzupełniania i odkrywania pomniejszych, ale ważnych faktów w biografii literackiej autorów polskich i obcych [...]; z potrzeby ustalania rangi artystycznej utworów nierzadko wybitnych i reprezentatywnych dla dziejów literatur; przy czym na podkreślenie zasługuje tu koncentracja badań na przepływie inspiracji kulturalnych "między Wschodem a Zachodem", zgodnie z tytułem projektu książki.

Z recenzji prof. dr. hab. Jerzego Speiny (UMK)

 

Magdalena Baraniak, Aneta Świder-Pióro (red.), Humanizm między Wschodem a Zachodem, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019.

Spis treśći

Maria Kalinowska, Alina Nowicka-Jeżowa

Słowo wstępne

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

HUMANIZM MIĘDZY KULTURAMI

Małgorzata Borowska

Kreteńskie adaptacje wzorców włoskich w dramacie XVII wieku

Jolanta Sujecka

Słowiańszczyzna między humanizmem zachodnim a ideami Wschodu. Humaniści ze Wschodu i Zachodu w Karłowicach

Maria Kalinowska

Karoliny Lanckorońskiej i Stanisława Vincenza podróże do Grecji - "ojczyzny humanizmu"

Krzysztof Korwin-Piotrowski

Paralele i antynomie. Emma Bovary i Anna Karenina

 

CZĘŚĆ DRUGA

RZECZPOSPOLITA NA SKRZYŻOWANIU SZLAKÓW KULTUROWYCH

Alina Nowicka-Jeżowa

Jan Zamoyski - vir bonus et vere humanus

Grażyna Łabęcka-Jóźwiakowska

Sebastian Fabian Klonowic - reprezentant ostatniej generacji humanizmu renesansowego

Marta Zyśko

Poezja od serca. O wpływie rozwoju anatomii na polską literaturę barokową

Milena Chilińska

Rozważania o poetyckim obrazie pustyni w Anhellim Juliusza Słowackiego

Agata Starownik

Judyta z Baru, Judyta z Betulii. Bohaterka Księdza Marka w kontekście tradycji biblijnej, staropolskiej i romantycznej

Sotirios Karageorgos

Przeciwstawne światy Schulza i Gombrowicza. Schulzowska antyhumanistyczna koncepcja świata

 

Publikacja dostępna w sklepie internetowym

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego [KLIK!].