gabinety i ogrody

Książka poświęcona jest polskim traktatom architektonicznym z XVII wieku. Rozprawy te poddano analizie z perspektywy badań literaturoznawczych oraz studiów nad kulturą i historią sztuki. Praca mówi o tym, co w owej epoce uznawano za cenne. Pozwala rozpoznać znaczenie pamięci kulturowej dla powstania idei prywatnych zbiorów. Pierwsza część studium dotyczy dawnych siedzib: dworów i pałaców oraz pomieszczeń, które przeznaczano w nich do prezentacji kolekcji. Druga część przedstawia strategie zakładania ogrodów i zgłębia ich możliwości wystawiennicze. Takie ujęcie prowadzi do wniosków na temat wzajemnego oddziaływania sztuki i natury - ich przenikania się w kulturze baroku i w tradycji szlacheckiego dworu. Książka stawia pytania o strategie kolekcjonowania, role kolekcjonera, fundatora oraz zwiedzającego, o metody przechowywania, eksponowania i percepcję zbiorów w dawnej Rzeczypospolitej. A w szerszej optyce - poszukuje źródeł specyfiki polskiej kultury nowożytnej oraz jej wzorców.

Aleksandra Jakóbczyk-Gola - kulturoznawca, filolog i historyk sztuki; kustosz dyplomowany w zespole kuratorów wystawy stałej Muzeum Historii Polski, współpracuje z Wydziałem "Artes Liberales" i Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się dawną kulturą polską, w szczególności zagadnieniami związanymi z ikonografią, symboliką, historią muzealnictwa oraz relacjami między kulturą religijną polskiego średniowiecza a tradycjami chrześcijańskiego Wschodu. Uczestniczka i koordynatorka projektów badawczych, autorka monografii, rozpraw i artykułów.

Aleksandra Jakóbczyk-Gola, Gabinety i ogrody. Polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2020.

Spis treści

Wstęp

Polskie traktaty architektoniczne w XVII wieku

"Podług nieba i zwyczaju polskiego"

Polski dwór w dobie nowożytnej

Kolekcja nowożytna

Zbiory w Rzeczypospolitej

Przechowywanie i eksponowanie

        Kolekcja pałacu Kazanowskich w Warszawie

        Kabinet i zbiory nieporęckie

        Inwentarze zbiorów zamku w Żółkwi

Gmach pamięci

Barokowe ogrody

Ogrody w Rzeczypospolitej

Relacja: ogród i gabinet

Botanicy i kolekcjonerzy

Teoria architektury o ogrodach

        Krajobraz i otoczenie

        Woda w ogrodzie

        Roślinna obfitość

        Kolekcja w ogrodzie

        Ogród i jego właściciel - rola fundatora

Proksemika natury

Ogród jako mikrokosmos

Zakończenie

 

 

 

Publikacja dostępna w sklepie internetowym

Muzeum Historii Polski [KLIK!].