Przekłady De imitatione Christi, dzieła Erazma z Rotterdamu, Franciszka Salezego, piśmiennictwo w orbitach kartezjanizmu i jansenizmu, poezja metafizyczna 

pod kierunkiem dr Marii Chodyko

 

STRONA W BUDOWIE