Pracownia "Humanizm. Hermeneutyka wartości"

zaprasza na konferencję naukową

Humanizm między Wschodem i Zachodem

20-21 marca 2017


Afisz Humanizm między Wschodem i Zachodem