Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości” została utworzona decyzją Rady Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego dnia 19 maja 2016 roku. Jednostkę powołano z założeniem podjęcia zadań realizowanych dotychczas przez Laboratorium „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej”, przede wszystkim budowania współpracy między uczonymi polskimi i zagranicznymi w badaniach nad humanistycznym dziedzictwem Polski i Europy, pozostających ze sobą przez wieki w nieustannym dialogu. Owocem takiej współpracy są m.in tomy serii Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości. Obecnie członkowie Pracowni prowadzą prace związane z projektem Obraz natury w kulturze intelektualnej, literackiej i artystycznej doby staropolskiej i Oświecenia”.

Członkowie Pracowni „Humanizm. Hermeneutyka wartości

przy Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego

 

Członkowie Pracowni

Dr Alicja Bielak, Wydział "Artes Liberales" UW

Mgr Mateusz Będkowski, Muzeum Historii Polski

Dr Maria Chodyko, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

Dr Michał Fijałkowski

Mgr Angelina Gerus, Wydział "Artes Liberales" UW

Dr hab. Aleksandra Jakóbczyk-Gola, Muzeum Historii Polski - sekretarz naukowa Pracowni

Mgr Albert Kozik, Humanistyczna Szkoła Doktorska UW; Wydział Orientalistyki UW

Dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss, prof. UAM

Mgr Grażyna Łabęcka-Jóźwiakowska, Instytut Badań Literacich PAN

Dr Dorota Łagodzka, Wydział "Artes Liberales" UW

Dr hab. Barbara Niebelska-Rajca, Wydział Nauk Humanistycznych KUL

Prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa, Wydział "Artes Liberales" UW - kierownik Pracowni

Prof. dr hab. Radosław Pawelec, Instytut Dziennikarstwa UW

Prof. dr hab. Marek Prejs, Instytut Kultury Polskiej UW

Dr hab. Emiliano Ranocchi, Uniwersytet Jagielloński-Universitá di Udine

Mgr Agata Starownik, Wydział "Artes Liberales" UW

Prof. dr hab. Grzegorz Raubo, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

Mgr Tadeusz Rubik, Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska UW - prowadzenie strony internetowej Pracowni

Ewa Zakrzewska, Kolegium MISH UW

Marta Zyśko, Kolegium MISH UW

 

Konsultanci naukowi, recenzenci, redaktorzy

Prof. dr hab. Jerzy Axer, Wydział "Artes Liberales" UW (konsultacje naukowe)

Prof. dr hab. Elwira Buszewicz, Wydział Polonistyki UJ (redakcja tomu "Obraz natury w kulturze intelektualnej i artystycznej doby staropolskiej i Oświecenia")

Dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujkoprof. KUL (redakcja tomu"Obraz natury w kulturze intelektualnej i artystycznej doby staropolskiej i Oświecenia")

Prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Wydział Nauk Humanistycznych KUL (konsultacje naukowe)