pod kierunkiem prof. dr. hab. Grzegorza Raubego, przy współpracy prof. dr. hab. Aliny Nowickiej-Jeżowej

 

Temat będzie realizowany w trybie seminaryjnym. Przewidziane są wykłady prof. dr hab. Grzegorza Raubego, dr. Emiliana Ranocchiego oraz seminaria poświęcone pracom badawczym prowadzonym przez mgr Agatę Starownik (pod kierunkiem prof. dr. hab. Pawła Stępnia), dr Alicję Bielak oraz mgr. Tadeusza Rubika. Planowane jest także seminarium poświęcone dziełu Palingeniusa Zodiacus vitae.

W realizacji tematu uczestniczą:

Dr Alicja Bielak, Natura nie znosi próżni? Nowożytne próby konceptualizacji nicości

Mgr Tadeusz Rubik, Terminologia metafizyczna i filozofii przyrody w polskich wczesnonowożytnych przekładach Biblii. Ujęcie porównawcze tekstów i paratekstów

Mgr Agata Starownik, Czy ciała niebieskie mają dusze? Status ontologiczny gwiazd w twórczości Jana Kochanowskiego