w kulturze intelektualnej, literackiej i artystycznej

doby staropolskiej i oświecenia

Zespół skupiony wokół Pracowni "Humanizm. Hermeneutyka wartości" podjął studia zmierzające do rekonstrukcji obrazu natury w kulturze intelektualnej i artystycznej doby staropolskiej i oświecenia. Mają one charakter interdyscyplinarny. Łączą refleksję humanistyczną (antropologiczną, filozoficzną, teologiczną, literacką i estetyczną) z przyrodoznawstwem XV-XVIII wieku (astronomią, zoologią, botaniką, mineralogią, naukami o człowieku).

W latach 2020-2023 zamierzamy realizować następujące tematy badawcze:

 

1. Obraz natury w kulturze intelektualnej i artystycznej doby staropolskiej i oświecenia. Ujęcie syntetyczne. Konferencja naukowa oraz redakcja tomu zbiorowego

Pracami kieruje prof. dr. hab. A. Nowicka-Jeżowa.

[więcej informacji]

 

2. Asymilacja naukowych ujęć wszechświata w literaturze i piśmiennictwie wczesnonowożytnym

Pracami kieruje prof. dr hab. Grzegorz Raubo we współpracy z prof. dr hab. A. Nowicką-Jeżową.

[więcej informacji]

 

3. Animalia curiosa

 

Pracami kieruje dr hab. Aleksandra Jakóbczyk-Gola, we współpracy z dr. hab. Katarzyną Krzak-Weiss.

[więcej informacji]

 

4. Ciało i cielesność w myśli estetycznej i literaturze wczesnej nowożytności i oświecenia 

Pracami kieruje dr Barbara Niebelska-Rajca

[więcej informacji]

 

5. Natura i łaska. Przekłady De imitatione Christi, dzieła Erazma z Rotterdamu, Franciszka Salezego, piśmiennictwo w orbitach kartezjanizmu i jansenizmu, poezja metafizyczna

Pracami kieruje dr Maria Chodyko

[więcej informacji]