Korespondencję tradycyjną prosimy kierować pod adresem:

Wydział „Artes Liberales”

ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa

z dopiskiem: Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości”