NOLP_700X300

Seria „Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą” przedstawia czytelnikowi polskiemu studia nad literaturą i kulturą polską prowadzone przez badaczy pracujących za granicą. Ukazuje się pod redakcją Aliny Nowickiej-Jeżowej i Krystyny Wierzbickiej-Trwogi w Wydawnictwie Naukowym Neriton.

W opublikowanych dotychczas tomach zaprezentowane zostały rozprawy wybitnych uczonych włoskich, francuskich, niemieckich, szwajcarskich, szwedzkich i rosyjskich, niewydawane dotychczas w języku polskim. Interpretują one literaturę polską z odmiennego niż ustalony w nauce polskiej punktu widzenia; rzucają nowe światło na problemy naszej kultury; demonstrują warsztat i metody badawcze współczesnej humanistyki.

Tom XV. Sante Graciotti, Braterstwo myśli i uczuć, Italia, Polska i Słowiańszczyzna w kręgu kultury europejskiej XV-XVIII wieku

Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2016, pod. red. naukową A. Nowickiej-Jeżowej i K. Wierzbickiej-Trwogi, „Nauka o Literaturze Polskiej Za Granicą”, T. XV ss. 256.

Więcej informacji...

Tom XIV. Joerg Schulte, Jan Kochanowski i renesans europejski. Osiem studiów

Przeł. K. Wierzbicka-Trwoga, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2012, „Nauka o Literaturze Polskiej Za Granicą”, pod. red. naukową A. Nowickiej-Jeżowej i K. Wierzbickiej-Trwogi, T XIV, ss. 357.

Monografia Joerga Schultego uzyskała Nagrodę Kochanowskiego na Kongresie Polonistyki Światowej w Katowicach.

Tom XIII. Michał Masłowski, Etyka i metafizyka. Perspektywa transcendencji poziomej we współczesnej kulturze polskiej

Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2011, „Nauka o Literaturze Polskiej Za Granicą”, pod. red. naukową A. Nowickiej-Jeżowej i K. Wierzbickiej-Trwogi, T XIII, ss. 391.

Tom XII. Maria Delaperrière, Literatura polska w interakcjach. Szkice porównawcze z literatury i kultury

Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010, „Nauka o Literaturze Polskiej Za Granicą”, pod. red. naukową A. Nowickiej-Jeżowej i K. Wierzbickiej-Trwogi, T XII, ss. 357.

Monografia Marii Delaperrière została uhonorowana Nagrodą Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie jako najlepsza książka roku 2010.

Tom XI. Marina Ciccarini, Żart, inność, zbawienie. Studia z literatury i kultury polskiej

Przeł. M. Woźniak, Wydawnictwo Neriton”, Warszawa 2008, „Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą”, pod redakcją naukową A. Nowickiej-Jeżowej i J. Głażewskiego, T. XI, ss. 302.

Tom X. Siergiej Nikołajew, Od Kochanowskiego do Mickiewicza. Studia o historii polsko-rosyjskich związków literackich XVII-XIX wieku

Przeł. J. Głażewski, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2007, „Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą” , pod red. naukową A. Nowickiej-Jeżowej, T. X, ss. 319.

Tom IX. Sybille Nowak-Stallman, Epika historyczna Samuela ze Skrzypny Twardowskiego

Przełożyła M. Przybylik, oprac. R. Krzywy, Świat Literacki, Izabelin 2004, „Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą”, pod red. naukową A. Nowickiej-Jeżowej, T. IX, ss. 245.

Tom VIII. Andrea Ceccerelli, Od Suriusa do Skargi. Studium porównawcze o Żywotach świętych

wyd. Świat Literacki, Izabelin 2003, „Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą”, pod red. naukową A. Nowickiej-Jeżowej, T. VIII, ss. 286.

Tom VII. Michał Masłowski, Zwierciadła Kordiana. Rola i maska bohatera w dramatach Słowackiego

wyd. Świat Literacki, Izabelin 2001, „Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą”, pod red. naukową A. Nowickiej-Jeżowej, T. VII, ss. 246.

Tom VI. Ewa Teodorowicz-Hellman, „Pan Tadeusz” w przekładach na język szwedzki

wyd. Świat Literacki, Warszawa 2000, „Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą”, pod red. naukową A. Nowickiej-Jeżowej, T. VI, ss 236.

Tom V. Rolf Fieguth, Poezja w fazie krytycznej - i inne studia z literatury polskiej

wyd. Świat Literacki, Warszawa 2000, „Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą”, pod red. naukową A. Nowickiej-Jeżowej, T. V, ss. 327.

Tom IV. Aleksander W. Lipatow, Słowiańszczyzna - Polska - Rosja. Studia o literaturze i kulturze

wyd. Świat Literacki, Izabelin 1999, „Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą”, pod red. naukową A. Nowickiej-Jeżowej, T. IV, ss. 331.

Monografia Aleksandra Lipatowa uzyskała Nagrodę Kochanowskiego na Kongresie Polonistyki Światowej w Opolu.

Tom III. Giovanna Brogi Bercoff, Królestwo Słowian. Myśl polityczna i historyczna pisarzy XV-XVIII wieku

wyd. Świat Literacki, Izabelin 1998, „Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą”, pod red. naukową A. Nowickiej-Jeżowej, T. III, ss. 311.

Tom II. Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie

wyd. Świat Literacki, Izabelin 1998, „Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą”, pod red. naukową A. Nowickiej-Jeżowej, T. II, ss. 169.

Tom I. Luigi Marinelli, Polski Adon. O poetyce i retoryce przekładu

wyd. Świat Literacki. Izabelin 1997, „Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą”, pod red. naukową A. Nowickiej-Jeżowej, T. I, ss. 256.