konferencja_plakat

PIĄTEK, 6 PAŹDZIERNIKA 2017
SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA

Sala Brudzińskiego,
Pałac Kazimierzowski
Krakowskie Przedmieście 26/28

10.00 – Rozpoczęcie konferencji
Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW
Kierownik projektu
prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa

10.30–12.00 – Pierwsza dyskusja panelowa
Wśród krajów Północy. W przestrzeni Południa. Panorama związków kultury Pierwszej Rzeczypospolitej z narodami europejskimi

Uczestnicy dyskusji:
Prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, KUL
Prof. dr hab. Waldemar Kowalski, UJK
Dr Andreas Lawaty, Universität Hamburg
Dr Emiliano Ranocchi, Università di Udine

12.00–12.30 – Przerwa

12.30–13.30 – Druga dyskusja panelowa
Wartości polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów w kontekście europejskim

Uczestnicy dyskusji:
Prof. dr hab. Jerzy Axer, UW
Prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz, IBL PAN
Prof. dr hab. Jerzy Szlachta, UJ
Prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski, UW

13.30–14.30 – Przerwa obiadowa

PIĄTEK, 6 PAŹDZIERNIKA 2017
SESJA POPOŁUDNIOWA

Sala Brudzińskiego,
Pałac Kazimierzowski
Krakowskie Przedmieście 26/28

14.30–16.00 – Trzecia dyskusja panelowa
Tradycje religijne doby przedtrydenckiej. Monastycyzm – teologia – duszpasterstwo powszechne

Uczestnicy dyskusji:
Dr hab. Michał T. Gronowski OSB, Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
Dr Szymon Hiżycki OSB, Opat Benedyktynów Tynieckich
Prof. dr hab. Marcin Karas, UJ
Dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
Prof. dr hab. Paweł Stępień, UW
Prof. dr hab. Piotr Urbański, UAM
Prof. dr hab. Wacław Walecki, UJ

16.15–17.45 – Czwarta dyskusja panelowa
Kultura katolicka w dobie potrydenckiej. Drogi duchowe katolicyzmu polskiego

Uczestnicy dyskusji:
Dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
Bp. dr hab. Michał Janocha, prof. UW
Bp. prof. dr hab. Jan Kopiec, UO
Prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa, UW
Prof. dr hab. Marek Prejs, UW

SOBOTA, 7 PAŹDZIERNIKA
2017 SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA

Sala Kolumnowa,
Wydział Historyczny UW
Krakowskie Przedmieście 26/28

9.00–11.00 – Piąta dyskusja panelowa
W kręgu reformacji. Luteranizm – Ewangelicyzm reformowany – Antytrynitaryzm

Uczestnicy dyskusji:
Prof. dr hab. Dariusz Chemperek, UMCS
Dr Michał Choptiany, UW
Prof. dr hab. Janusz Maciuszko, ChAT
Prof. dr hab. Katarzyna Meller, UAM
Prof. dr hab. Zbigniew Pasek, AGH
Prof. dr hab. Piotr Wilczek, UW
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT

11.00–11.30 – Przerwa

11.30–12.30 – Szósta dyskusja panelowa
Między Wschodem i Zachodem. Prawosławie i unia

Uczestnicy dyskusji:
Prof. dr hab. Piotr Borek, UP
Prof. dr hab. Giovanna Brogi, Università di Milano
Dr hab. Joanna Getka, prof. UW
Dr hab. Marzanna Kuczyńska, prof. UAM
Prof. dr hab. Mirosław Nagielski, UW
Prof. dr hab. Aleksander Naumow, Università Ca’ Foscari Venezia

12.30–13.30 – Siódma dyskusja panelowa
Wiek XVIII – między tradycją a oświeceniową współczesnością

Uczestnicy dyskusji:
Dr hab. Tomasz Chachulski, prof. UKSW–IBL PAN
Prof. dr hab. Marcin Cieński, UWr
Prof. dr hab. Barbara Judkowiak, UAM
Prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa, UW
Prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska, UKSW – IBL PAN
Prof. dr hab. Piotr Ugniewski, UW

Z listą wszystkich tomów opublikowanych w ramach serii

Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości

można zapoznać się, używając poniższego odnośnika:

 

Kultura I RP